ម៉ោង​ធ្វើការ  07:00 AM - 09:00 PM 070 263 789
និមិត្តសញ្ញា Telegram    និមិត្តសញ្ញាហ្វេសប៊ុក
លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់

លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់

d8641823051ea91ed26fcddbf86122f3.png
Logo

អំពីពួកយើង

ពូកយើងមានតួនាទី សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជូនលោកអ្នក និងផ្តល់គ្រប់សេវាកម្មដែលលោកអ្នកចង់បាន ផ្ដល់ទាំងទំនុកចិត្ត​ ទៅលើសេវាកម្មដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានឃ្លាំងទំនិញនៅប្រទេសថៃផ្ទាល់ខ្លួន​ ជាមួយបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំក្នុងការដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយសុវត្ថិភាព មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើឥវ៉ាន់ ថែមទាំងបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអតិថិជន អោយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការតាមដានទំនិញ របស់លោកអ្នក។

ទំព័រដើម

ចូលចិត្ត
រទេះទំនិញ
កាបូបលុយ